วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

๒๐.ทุจริตของคนดี

...เมื่อไม่ได้เรียนรู้วิจัยวิจารณ์ ปฏิบัติที่เข้าถึงหัวใจของพุทธ
ไม่ได้วิจัยวิจารณ์ความไม่ดี ไม่ค้นหาความไม่ดีในตัวคน
และกำจัดทำลายเหตุแห่งทุกข์ คือความไม่ดี คืออกุศล คือทุจริตกาย
วาจา ใจ ก็เป็นอันไม่มีทางบรรลุความเป็นพุทธแน่นอน...
                         โดย สมณะโพธิรักษ์  ราคา ๑๘ บาท

สั่งซื้อที่ธรรมทัศน์สมาคม ๐๒-๓๗๕-๔๕๐๖ , ๐๘๓-๙๘๓-๕๘๖๘, ๐๘๙-๙๖๗-๗๙๑๒
โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขานวมินทร์ ออมทรัพย์
ชื่อบ/ช ขวัญผ่อง รักพงษ์อโศก ๐๕๗-๐-๑๓๗๒๒-๕ (หยุดวันจันทร์)


                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น