วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

๓๘.น้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์พื้นบ้าน


...เทคนิคการใช้จุลินทรีย์พื้นบ้าน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรกสิกรรม
ไร้สารพิษและสิ่งแวดล้อม น้ำหมักชีวภาพ หรือที่นิยมเรียกกันจนติดปากว่า
น้ำจุลินทรีย์ นี้ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไร
ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่มาก ทุกท่านที่สนใจอยากรู้อยากศึกษา
และหาข้อมูลเพิ่มเติม จะสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้...
ราคา ๒๐ บาท

สั่งซื้อที่ธรรมทัศน์สมาคม ๐๒-๓๗๕-๔๕๐๖ , ๐๘๓-๙๘๓-๕๘๖๘, ๐๘๙-๙๖๗-๗๙๑๒
โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขานวมินทร์ ออมทรัพย์
ชื่อบ/ช ขวัญผ่อง รักพงษ์อโศก ๐๕๗-๐-๑๓๗๒๒-๕ (หยุดวันจันทร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น