วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

๑๒.วิถีพุทธ


...การได้ลดตัวลดตนหรือขาดทุน คือการได้เสียสละอย่างแท้จริง
ตามความสามารถของเรานี้เองเป็น  ทรัพย์ 
 ที่ควรสะสมให้มากๆ เป็นผลประโยชน์...
โดย...สมณะโพธิรักษ์    ราคา ๔๐ บาท

สั่งซื้อที่ธรรมทัศน์สมาคม ๐๒-๓๗๕-๔๕๐๖ , ๐๘๓-๙๘๓-๕๘๖๘, ๐๘๙-๙๖๗-๗๙๑๒
โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขานวมินทร์ ออมทรัพย์
ชื่อบ/ช ขวัญผ่อง รักพงษ์อโศก ๐๕๗-๐-๑๓๗๒๒-๕ (หยุดวันจันทร์)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น